You are here

Tulevaisuus

12 asiaa, jotka jäävät mieleen tämän vuoden SXSW-festivaaleilta

12. Analytiikka–ammattilaisille on töitä tarjolla
11. Big data – päästöistä polttoaineeksi
10. Mittaaminen helpoksi
9. Heads up! Käyttöliittymien katoaminen
8. Konenäkö ja hahmontunnistus
7. Biologian ja teknologian sulautuminen
6. Laughter against the machine: vallanpitäjiä on pilkattava
5. Pelon kulttuuri hallitsee huomiotaloutta
4. Joukkoistaminen tarinankerronnassa
3. Sosiaalinen suodatus - mukana myös kiinnostuksen kohteet ja sijainti
2. Twitter vakiintunut viestintäkanavaksi
1. Kohutuin ilmiö: Homeless Hotspots

Katso diat, lue blogi: Jäikö SXSW käymättä? Kuuntele huippuluennot netistä.

Lisätty todellisuus auttaa tekemään valintoja

Tulevaisuuskuvitelma: Kun llsätty todellisuus (augmented reality) on kulutuskäyttäytymiselle arkea, taskutietokone antaa hiljaisesti signaaleja missä tahansa vastaan tulevista palvelun tarjoajista ennalta asettamiesi kriteerien mukaan. Verkkomediaa selatessasi voisit pitää päällä tietonäkymää, jossa luotetut verkostosi oisivat merkanneet huomautuksia ja varoituksia teille yhteisesti tärkeiden asioiden tiimoilta. Näitä ovat yritysten arvot ja toimintatavat, poliittiset painotukset, maine, ja vielä tutkimattomat monet muut valintoihimme vaikuttavat tekijät.

Mahdollinen käyttötapaus ostoksilla: Kävelet kaupassa kahvihyllyjä kohti, ja kun katsot hyllynäkymää kännykän kameran läpi, kuluttajan arvoihisi ja valintoihisi hyvin sopivat tuotteet hyppäävät kirkkaana esille lisätietolinkkeineen ja tarjouskuponkeineen. Kulutuskapula oli varhainen konsepti, jonka tarkoitus oli tukea ostopäätöstä kaupassa tuotteen viivakoodin välittämien tietojen perusteella. Toteutuksia ja konsepteja täytyy olla jo kymmeniä, ellei satoja - mitkä ovat suosikkejasi?

Toimii jo nyt, tavallaan: Yritysten toimintaa valvovat aktiivit voivat lisätä toisilleen vinkkejä yrityksistä ja tuotteista kirjanmerkkein maantieteellisiin kohteisiin.

Toimii jo nyt, oikeasti: Tunnetuin esimerkki selaimen lisäosasta, joka auttaa tekemään valintoja verkossa, on kotimainen WOT, Web of Trust. Sen rekisteröityneet käyttäjät arvottavat verkon sivustoja kokemansa sisällön laadun ja käytön ja asioinnin turvallisuuden perusteella.

Ks. myös

Aiemmin Tuhat sanaa -blogissa

Unelmien digitaalinen työympäristö edellyttäisi isoa työkulttuurin muutosta

Unelmien intranet tukee organisaation kaikkien jäsenten kykyä johtaa itseään ja toisiaan.

Unelmien intranet on organisaation jäsenien yhteinen digitaalinen tila, joka kattaa periaatteessa kaikki työkalut toiminnanohjausjärjestelmistä viestintään. Se on useasta työkalusta muodostuva kokonaisuus. “Varjo-IT” on käytännössä osa sitä.

Unelmien intranetissä tieto kulkee

Ihanteellinen digitaalinen työympäristö tukee organisaation hiljaisen tiedon kulkemista ja toimii organisaation muistina.

Se tarjoaa innostavat työkalut aikaisille omaksujille, sulkematta myöhäisiä omaksujia ulkopuolelle.

Työkulttuurilta unielmien intranet edellyttää ennen kaikkea jakamisen halua. Koska tiedon jakamisessa on aluksi enemmän vaivaa kuin palkitsevuutta, siihen pääseminen edellyttäisi organisaatiolta ensin uskoa jakamisen mahdollisuuksiin.

Unelmien intranetissä asiat löytyvät, koska ne kiinnittyvät sekä ihmisiin, projekteihin että kustannuspaikkoihin. Tiedon äärelle pääsee monta kautta. Tiedon saatavuus herättää luottamusta ja sitouttaa, “tieto kulkee”.

Tiedon kuljettamiseen tähtäävät rutiinit vievät työaikaa ja ovat pois varsinaisen päätehtävän hoitamisesta. Organisaation toiminnalle tiedon kulku on kuitenkin edellytys.

Aikaa tiedon kuljettamiselle voitaisi ottaa rutiininomaisista kokouksista, joiden ainoa tarkoitus on tiedontasaaminen. Kokouksia voitaisi vähentää rajusti, kun tehtäisi työtä tiedon kulkemisen eteen muilla tavoilla. Kasvokkaiset tapaamiset voitaisi pyhittää hyvin valmistelluille päätöksentekotilanteille sekä laadukkaasti fasilitoiduille työpajoille ja ideariihille, strategian uudistamisen, oppimisen ja kehittämisen areenoiksi.

Työkalut ovat verkkoyhteistyön välineitä

Unelmieni digitaalisessa työympäristössä käytössäni ovat tarkoituksenmukaiset verkkoyhteistyövälineet:

  • Mahdollisuus aloittaa dokumentteja, joita muokataan reaaliaikaisesti yhdessä.
  • Mahdollisuus käynnistää etäkokouksia omalta työasemalta tai kännykästä ja kutsua niihin työkavereita ja vieraita.
  • Multimedialaite, joka toimii yhteen intranetin kanssa jotta voin julkaista tilapäivityksiä sekä ääni- ja kuvamuistiinpanoja itselleni tai tiimikavereilleni.
  • Langattomalla datayhteydellä varustetut still- ja videokamera havaintojen tallentamiseen ja julkaisemiseen suoraan intraan.
  • Uutisvirta, työkavereiden tilapäivitysten ja kommenttien näkymä, mahdollisuus kommentoida.
  • Kalenteri, jossa näkyy omien päivittäismerkintöjen rinnalla omien projektien etapit ja vaiheet.
  • Tapaamisten buukkaustyökalu, joka tekee yhteisten tapaamisten sopimisen vaivattomaksi

Varjo-IT on jo tuonut paljon tätä työpaikoille. Unelmien intranet mahdollistaa sen, että työntekijät voivat käyttää kukin haluamiaan välineitä, ja intranet kokoaisi niistä reaaliaikaisen mashupin avoimien rajapintojen avulla.

Unelmien intranetista puuttuu sellainen käsite kuin “vanhentunut tieto”: tieto vanhenee arvokkaasti, koska se on lujasti sidoksissa asiayhteyksiinsä ja ajankohtaan.

Työkulttuurin muutos on verkkoyhteistyön edellytys

Unelmien intranet tukee hyvää työkulttuuria. Hyvän työkulttuurin mallina pidän esimeriksi Ylessä muutama vuosi sitten läpi viedyn työkulttuurin muutosohjelman ydinajatuksia. Seitsemän kohdan ohjelmassa listataan työkulttuurin kulmakivinä Asiakas, päämäärä, vastuu, kunnioitus, riski, oppi ja ilo.

Peilaan seuraavassa unelmien intranetin ominaisuuksia näiden näkökulmien kautta.

Päämäärä: Digitaalinen työympäristö tukee tavoitteellisuutta, auttaa panostamaan paukut päätehtävään.

Voin kertoa kaikille, joita asia mahdollisesti saattaa kiinnostaa, mihin pyrin ja millä keinoin.

Sen ansioista voin saada apua ja inputtia oikea-aikaisesti. Minua lähestytään juuri minua koskevissa asioissa eikä pommiteta kaikenlaisilla kysymyksillä.

Ihannetilanteessa töitäni koskevat kysymykset tulevat perille juuri minulle oikeaan aikaan, samoion kuin töihini vaikuttavat seikat tulevat tiedokseni oikeaan aikaan. Tieto kulkee.

Unelmien digitaalisessa työympäristössä voin rauhassa keskittyä työhöni silloin kun on syventymisen aika. Voin säädellä sitä, milloin minua ei voi häiritä.

Unelmien työympäristössä digitaalinen työtila ja fyysinen työtila ovat yhteydessä toisiinsa ja palvelevat sekä syventymisen että virikkeiden saamisen tarpeitani oikeassa suhteessa.

Minulla on reaaliaikainen tilannekuva yhtiön keskeisistä onnistumisen mittareista. Unelmien intranetissä voin löytää saman tiedon yhtiön tilanteesta kuin korkein johto. Johto osallistuu myös tässä kuvattuun jakamiseen ja kertoo omassa työtilassaan, millaisia asioita tekee yhtiön tavoitteiden saavuttamisen eteen.

Vastuu: Voin seistä projektieni takana: tieto siitä, mitä olen tehnyt, pysyy tallessa. Unelmien intranetissä projektit tulevat dokumentoiduksi niin, että työni vaikutuspiirissä myöhemmin olevat saavat selville, kuinka työ tehtiin ja mitkä seikat vaikuttivat tekemiini ratkaisuihiin.

Tiedän, mitä on sovittu koskien mitäkin asiaa, ja voin pysyä ajan tasalla sovituista asioista.

Digitaalinen työympäristöni auttaa minua toimimaan johdonmukaisesti. Näen ne asiat, joihin voin vaikuttaa ja kalenterissani näkyvät deadlinet projekteista, joihin kaivataan panostani.

Entä millainen on työyhteisön yhteinen paikka, jossa nostetaan kissat pöydälle? Isot ja tulehtuneet ongelmat on parasta käsitellä kasvokkain. Pienetkin asiat hoituvat vaivattomimmin kasvokkain. Ei silti olisi pahitteeksi, jos työtilassa olisi nähtävillä yhteinen ja avoin tunnistettujen ongelmien käsittelyloki, josta voin nähdä, että ongelmaksi havaitut asiat ovat ratkaistavien listalla.

Oletko koskaan päästänyt suustasi fraasia “jonkun pitäisi”? Unelmien intranetissä ongelman havaitsija voisi "tehdä tiketin" ja panna asian ratkaisemisen liikkeelle.

Kunnioitus: Työskennellessäni unelmieni digitaalisessa työtilassa annan tilaa työkaverille hoitaa omat hommansa enkä esimerkiksi halveksi hänen ajankäyttöään syytämällä kaikkia mahdollisia meilejä “tiedoksi”.

Sen sijaan voin käydä kiinnittämässä nootin kaverin työtilaan asiasta, joka hänen on syytä tietää. Minun on siis aktiivisesti ajateltava, keitä hallussani oleva tieto koskee ja keiden töihin se vaikuttaa, ja kerrottava siitä heille suoraan, sen sijaan, että odottaisin, että he hoksaavat asiat itse vain oltuaan jollekulle muulle lähetetyn viestin cc-vastaanottajana.

Unelmien intranetissä minulla on keinot ja välineet ikävistäkin asioista kertomiseen.

Voin vastata siitä, että kollegani saa töitään koskevat kysymykset ja työhönsä vaikuttavat tiedot oikeaan aikaan.

Unelmien intranetissä voin osoittaa työkaverini työn arvostusta olemalla kuulolla tykkäämällä kaverin projekteista ja niiden tilapäivityksistä.

Tiimimme voi jakaa digitaalisia ansiomerkkejä, työyhteisön sisäistä arvostusvaluuttaa.

Riski: Unelmien intranetissä hyödynnetään joukkojen viisautta liiketoimintaa uudistavien ideoiden arvioimisessa.

Välineenä voi olla “Hurjien hankkeiden pörssi”, paikka, jossa voin ehdottaa firmalle uutta suuntaa, uutta liiketoimintaa, outojakin ideoita. Siellä olisi mekanismi, jossa muut voisivat antaa niille tukensa. Se tarjoaisi väylän lähteä panemaan kokeilua toimeksi, jos kannatusta tulee.

USA:ssa Jim Lavoien yritys Rite Solutions käyttää pörssin kaltaista leikkimielistä innovaatiomarkkinaa, joka toimii johdolle innovaatioalustana. Sijoituspelissä jokainen työntekijä saa aluksi tietyn pelimerkkisumman, jolla voi alkaa vaikuttaa uusiin hankkeisiin. Yritys hyödyntää oman henkilökuntansa “joukkojen viisautta” varmistaakseen, etteivät alkuperäiseen strategiaansa rakastuneet perustajat vaaranna tulevaisuutta ja asetu uudistusten esteeksi.

Oppi: Unelmien intranetissä on paikka oppimiseen ja opitun jakamiseen. Siellä on helppo työkalu, jolla voin kerätä opiskelemieni aiheiden asioita talteen ja jakaa, jotta muutkin hyötyvät työstäni.

Sen tarkoitus on merkitysten antaminen havainnoille, ja kontekstin tuottaminen.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on arvokasta jakaa havaintoja ja pohtia niiden merkitystä. Unelmien intranet sisältää suorituksen ja oppimisen lisäksi kerroksen, joka tukee tulevaisuuden ennakoimista.

Organisaation ennakointiverkosto on paikka, jossa luotettujen kumppanien ja tärkeimpien sidosryhmäedustajien kanssa pohditaan toimintaympäristön muutosta, havaintoja vertaillen ja puntaroiden.

Kuten kaikessa muussakin työn tekemisessä, intranetin tarjoama luottamuksellinen ja rajattu digitaalinen tila tukee purskeittaista kasvokkaistyöskentelyä. On helpompi kokoontua kerran vuodessa työpajaan tai seminaariin, jos on pitkin vuotta jakanut ajatuksia yhteisistä kiinnostuksen kohteista verkossa.

Ilo: Unelmien intranetissä on myös hauskanpidon konteksti. Siellä kukkii alan sisäinen huumori.

Asiakas: Organisaatiolla on oltava tiivis yhteys asiakkaisiin ja asiakasymmärryksen lisäämisen olisi oltava tavoitteena organisaation kaikilla tasoilla. Unelmien intranet tukee tätä.

Kuinka moniin organisaation viestinnän kerroksiin sidosryhmät voidaan ottaa mukaan? Mitkä osat yrityksen intranetistä ovat sellaisia, joissa avoimuudesta on suoranaista haittaa?

Asiakaspalvelu; tuotekehitys: tuotteen käyttökokemus ja parantaminen.

Edut ja mahdollisuudet, kustannukset ja riskit

Edut: Työn mielekkyyden lisääntyminen. Oman työpanoksen näkeminen osana kokonaisuutta. Me-hengen voimistuminen.

Mahdollisuudet: Strategian toteutuminen. Organisaation vaikuttavampi olemassaolo yhteiskunnassa.

Kustannukset: Työkulttuurin muutos ja tekemisen taitojen koulutukset.

Riskit: Tietovirtojen käsittelyn epäonnistuminen. Infoahky. Läpinäkyvän ja avoimen jakamisen kokeminen epämiellyttäväksi. Työntekijöiden kokemus yksityisyyden menettämisestä ja valvotuksi tulemisesta.

Tästä unelmasta on käyty keskustelua syys-lokakuun aikana Google Plussassa.

Pages

Subscribe to RSS - Tulevaisuus