You are here

Kuratointi on tarinankerrontaa linkein

Tags: 

Kuraattori on henkilö, joka valikoi ja poimii monien mahdollisuuksien joukosta juuri tietyn kokoelman tiettyä tarkoitusta varten. Verkossa aggregointi ja kuratointi vaativat omanlaisiaan työkaluja. Itse olen käyttänyt viime aikoina Deliciousin uutta Stack-ominaisuutta sekä Storify-alustaa.

Delicious Stacks ja Storify voivat molemmat toimia tarinankertojan työkaluina - niillä on omat vahvuutensa. Delicious on omiaan pitkäjänteiseen aiheiden seurantaan ja linkkikokoelman kartuttamiseen. Storify taas puoltaa paikkaansa yksittäisten sosiaalisen median tapahtumakulkujen keräilytyökaluna.

Käyttötapavertailu

  • Pitkäjänteinen linkkien keräily: Delicious
  • Tapahtumankulun esittäminen runsain some-höystein: Storify
  • Taitto, esillepano: Delicious Stack: kaksi palstaa, laatikot kuvineeen "flipboardmainen"; Storify saa Twitter-sitaatit näyttämään hyvältä
  • Omat kommentointitekstit: Molemmissa yleisintro, Storifyssä kommentit sijaitsevat lainausten välissä, Deliciousissa kommentit liitetään kuhinkin linkkiin
  • Jakaminen: Storifyssa voi automaattisesti pingata kaikkia siteerattuja Twitter-käyttäjiä. Deliciousissa on osattava aktiivisesti ryhtyä seuraamaan Stackia, sitten voi saada sen päivittymisestä sähköposti-ilmoituksen. Molemmissa voi alkaa seurata julkaisijan profiilia.
  • Käyttäjäkunta: Storifytä on viime aikoina tuotu esiin journalistien ja tarinankertojien työkaluna. Deliciousilla on mielikuvissani vähintään lievä nörttimaine tiedon tallentajan luottopalveluna. Uudistus ehdottaa Stackien olevan webin soittolistoja, "Playlists for the web".

Delicious: pitkäjänteiselle tiedonkerääjälle

Deliciousin idea on alusta alkaen ollut runsaan verkkosisällön jäsentäminen, linkkien kerääminen talteen asiasanojen mukaisesti.

Sosiaalisen median vanhimpiin palveluihin kuuuva Delicious on uudistunut ja tarjoaa nyt työkaluja entistä visuaalisempaan linkkien esillepanoon. Uusi ominaisuus, "Stack", nippu, kokoaa 5-250 linkkiä kuvineen ja esittelyteksteineen.

Storify: vilkkaan somekeskustelun esittämiseen

Sosiaalisen median yleistymisen myötä on noussut myös tarve kertoa sosiaalisessa mediassa kehittyviä tarinoita. Siihen Storify on omiaaan.

Storifyn vahvuus on Twitter-sitaattien helppo luominen käyttäjänimen ja hashtag-haun avulla. Deliciousissa Twitter-linkit eivät näytä yhtä hyvältä. Delicious onkin parhaimmillaan "perinteisten verkkosivujen" linkkien talteen keräämisessä.

Mitä työkaluja itse käytät linkkikokoelmien luomiseen ja esittämiseen?