You are here

Kirjat

Kirjat, kirjallisuus

Vertaisaika käsitekartalla

Vertaisajan asiantuntijuus on jaettua ja asenne avoin. Vertaisuus on nettiajan yhteistyön korkein aste. Näistä ajatuskuluista lähtee kirjan keskeisten teemojen hahmottelu.

Seuraa projektia blogissa.

Vertaisaika katsoo yhdessä tekemisen ja talkoilla teettämisen tapoja

Viime kesänä Verkkovoimasta väitöskirjaa tekevä Kari A. Hintikka ehdotti crowdsourcing-kirjan kirjoittamista. Olin vasta saanut Löydy-kirjan käsistäni ja vastasin, että toki, vaan ei heti. Toukokuussa pyysimme mukaan projektiin Nettikätilöinnistä gradua tekevän Anne Rongaksen.

Projektin työnimenä on Vertaisaika - nettiajan yhteistyöopas. Vertaisaika - sana on uusi: sen keksi Vesa Ilola käännöksenä termille "social age".

vertaisaika
(Kuvan tarina: Vertaisajankuva)

Parissa päivässä juurrutimme termin käyttöön hankkeen kannalta kiinnostavissa verkon ympäristöissä. Verkosto on levittänyt sanaa niin, että hakukoneosumissa päästiin samassa ajassa reiluun tuhanteen. Tässä auttoivat Anne Rongaksen oma bloggaus ja linkitys, Vertaisaika-Posterous-blogi erinomaisine jako-ominaisuuksineen, sekä tiimimme aktiivinen läsnäolo Facebookissa ja Twitterissä.

Kutsumme myös teeman omakseen kokevia käyttämään vertaisaika-asiasanaa valokuvapalvelu Flickrissä.

Qaikussa pohditaan keskusjohtoisen organisoitumisen ja avoimesti fasilitoidun yhteistyön eroja. Eikä vertaisajan osaaminen ole pelkkää sosiaalisen median tuottajien ja yhteisömanagereiden hommaa - tämän päivän yrityselämää ajatellessa netin yhteistyöverkostojen johtamisen taidot ovat ajankohtaisempia kuin koskaan.

Turo Uskali kirjoitti kirjan innovaatiojournalismista

Hyvän kirjan merkki on se, kun kirjan luettuaan vielä lähdeluettelonkin ahmii rivi riviltä. Saisipa sen linkkilistana!

Turo Uskalin Innovaatiot ja journalismi on hyvä tilannekuva journalismin suhteesta innovaatioihin.

Innovaatiojournalismi on uusi journalismin laji, vuonna 2003 länsinaapurissa kehitetty näkökulma sellaiseen jutuntekoon, joka asettuu jonnekin talouden, tekniikan ja politiikan välimaastoon eikä perinteisessä toimitustyönjaossa näin ollen kuulu oikein kellekään.

Kirja jakautuu kahteen osaan: ensimmäinen kattaa innovaatiojournalismin parhaat käytännöt ja toinen parhaat journalistiset innovaatiot.

Uutismedian ahdinko Kalifornian hippien syytä

Innovaatiojournalismi on journalismia innovaatioista eikä vielä edellytä innovatiivisuutta itse journalismilta. Perinteinen media on unohtanut innovoida esimerkiksi mainospuolella - siksi Craigslistin kaltaiset uudet ilmoitusratkaisut ovat nakertaneet valtamedian tulovirtaa.

Syytökset verkkouutismedian puuttuvista ansaintamalleista voi Uskalin mukaan suunnata Pohjois-Kaliforniaan: ilmaiset uutiset netissä ovat suoraa jatkumoa hipeistä hakkereihin.

Innovaatiojournalismin synnyn Uskali paikallistaa 1970-luvun Piilaaksoon, jossa teknologiauutisoinnin aloitti Michael S. Malone. Toisena pioneerina Uskali mainitsee teknologia- ja tiedetoimittaja John Markoffin.

Yksittäisiä esimerkkejä innovaatiojournalismista

Uskali selvittää innovaatiojurnalistin hyviä lähteitä valtamediasta blogeihin ja yliopiston omiin verkkopalveluihin. Economist on innovaatiojournalismin uranuurtajana ylivoimaisin perinteisen median tuote. Innovaatioita tuottavat yliopistot ovat yhä merkittävämpiä tiedon julkaisijoita ja suoria lähteitä - ks. myös yliopistojen uutisten kokoomapalvelu Futurity.org.

Lähteet kuten Nasa, Intel ja Cisco uutisoivat itse verkossa. Jokainen yritys on mediayritys - ja yhä merkittävämpi onkin innovatiivisten yritysten oma rooli median julkaisijana (ks. Zen Robotics YouTubessa). Kotimaiset innovaatiojournalismin toimijat ovat vähissä ja melkeinpä nimeltä lueteltavissa.

Suomessa uutisoidaan etenkin sosiaalisia innovaatioita

Suomalainen journalismi tuo hyvin esille sosiaaliset innovaatiot, kävi ilmi Erkki Kauhasen ja Elina Nopparin vuonna 2007 julkaisemassa tutkimuksessa: tutkimusaineistossa teknologia aihepiirinä hävisi sosiaalisille innovaatioille 32%-38%. Teknologiainnovaatiojuttuja hallitsi informaatio- ja viestintäteknologian näkökulma, kuten nokialandiassa osaa odottaakin. Toisessa tutkimuksessa taas pidettiin suomalaista innovaatiojournalismia verrattain kritiikittömänä ja tutkija Maarit Mäkiselle oli arvioitu innovaatioista uutisoitavan asiantuntemattomasti.

Mitä muuta on sanottavana suomalaisesta innovaatiojournalismista?

Innovaatiojournalismi vaatii runsaasti palstatilaa: Innokiteen 2009 voittaja Jukka Perttu sanoo, että innovaatiojournalismi on tavallista työläämpää, koska kyse on uusista asioista, joita ei oikein vielä tunneta. Vuosina 2007, 2008, 2009 ja 2010 palkinto on myönnetty juttusarjalle tai laajalle reportaasille.

Paperi hallitsee - Innokiteellä ei ole vielä palkittu yhtään verkkojuttua.

Journalismia uudistavia voimia

Uutisaggregaattorit ovat uudenlainen toimija uutisten jakelussa. Google News ja Yahoo! News aggregoivat uutissyötteitä. Niiden alalaji ovat tiettyyn aihepiiriin erikoistuneet aggregaattorit kuten TechMemen alla toimiva Mediagazer. Ne eivät juuri toimittajia työllistä, vaan työn hoitavat algoritmit.

Käyttäjien voimaa uutisten lajittelussa ja arvottamisessa edustaa Digg seuraajineen. Gawker ja Huffington Post ovat puolestaan ns. blogiaggregaattoreita.

Verkkojournalismin uusina ilmiöinä mainitaan myös crowdsourcing, verkottunut journalismi (networked journalism) sekä hyperpaikallinen journalismi.

Sosiaalisen median myötä uutiskulutus on saanut aivan uusia muotoja. Facebookin uutis- ja kuvavirta koukuttaa jo kaikenikäisiä ja uutiset seuraavat käyttäjää, eikä päin vastoin (ks. A Tech World That Centers on the User).

Kuka uudistaa journalismia Suomessa?

Uusi Suomi, Ampparit, Topiikki ("tauolla"). Kovin paljoa Uskalilla ei ole sanottavaa kotimaisista journalismia verkossa uudistavista voimista. Alaa seuraavat Arctic Startup ja Finjon blogi. Keskustelu jatkunee myös kirjan Facebook-ryhmässä.

Helsingin Sanomain Säätiön käynnistämällä Uutisraivaajakilpailulla on sarkaa.

Turo Uskali työskentelee erikoistutkijana viestintätieteiden laitoksella Jyväskylän yliopistolla ja johtaa Tekesin rahoittamaa Ubiikki uutismediassa -tutkimusprojektia.

Kustantajan mukaan Uskalin teos tulee saataville Elisan kirjakauppaan.

Pages

Subscribe to RSS - Kirjat