You are here

Kirjat

Kirjat, kirjallisuus

Aktiivinen avoimuus vahvistaa suhteita ja verkostoja

Organisaatio on aktiivisesti avoin, kun se saattaa eri sidosryhmiä kiinnostavaa tietoa saataville ja viestii tästä aktiivisesti.

Passiivista avoimuutta olisi luovuttaa tietoa vasta erikseen pyydettäessä ja vain sitä pyytäneelle. Aktiivisesti avoin organisaatio ei ainoastaan aseta tietoa saataville, vaan tukee ja opastaa sidosryhmiä sen käyttämisessä järjestäen erilaisia tilaisuuksia ja tapaamisia.

Avoimuus organisaatiossa

Finn Lectura julkaisee syksyllä 2012 kirjani työelämän uusista verkkoviestintätaidoista, joita aktiivinen avoimuus edellyttää.

Osaamisen aluueet. Työelämän uudet verkkoviestintätaidot.

Kirjan tehtävien avulla voi vahvistaa verkosto- ja viestintäosaamistaan sekä pohtia muuttuvaa ammatti-identiteettiään.

Netin suhde työrooliin ja -tehtäviin

Johtaja, vapauta alaisesi verkostoitumaan

Hyviä yritysjohdolle suunnattuja teoksia yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisestä ja digitaalisesta markkinoinnnista on kirjoitettu, mutta yksilön näkökulma niistä usein puuttuu. Siksi vetoomus: Pelokkaasta ja jähmeästä yrityskulttuurista kärsivät eniten edelläkävijät. Huolehdi, johtaja, siitä, ettei edelläkävijöitä rangaista siitä, että muut eivät osaa tai viitsi opetella uusia toimintatapoja.

Yritysjohdon täytyisi nyt osata antaa erikseen lupa niille alaisilleen, jotka osaavat ja haluavat, toimia avoimissa verkostoissa ja etsiä itselleen rikastava työyhteisö verkon kautta. Johtaja, anna työntekijällesi lupa avautua ulospäin silloin, kun hän kaipaa omasta osaamisalueestaan kiinnostuneita verkostoja palloseinäksi ajatuksilleen. Palkitse jakamisesta.

Älä vaadi vanhoilla mittareilla mitattavia tuloksia heti, vaan anna aikaa etsimiseen. Siniselle merelle ei seilata hetkessä, eikä varsinkaan vanhoilla kartoilla.

Pages

Subscribe to RSS - Kirjat