You are here

Tuhat sanaa - podcast

Tulevaisuuden työhevoset ovat vielä laittomia

Jotta tulevaisuuden teknologiat saataisi käyttöön, ne on ensin hyväksyttävä laillisiksi.

Risto Linturi, muutosjohtaja, FC Sovelto, listasi puheenvuorossaan Saimaa Summitissa ICT -alan murrosta, liiketoiminta-alueita ja teknologioita kohti 2020-lukua.

Kuljetusalalla tuottavuutta tulevat lisäämään itse itseään ajavat autot ja miehittämättömät ilma-alukset. Vaarallista ja laitonta!

Terveydenhuollossa tuottavuutta lisää mm. kehittyvä itsediagnostiikka. Vaarallista ja laitonta epäilemättä sekin.

Terveydenhuoltoalan innovaatioita houkuttelevat kehittämään 10 miljoonan dollarin X Prize -palkinnot: Nokia Sensing X CHALLENGE palkitsee sensorin kehittäjän, Qualcomm palkitsee sen joka kehittää Star trekistä tutun Tricoder-laitteen ja Archon Genomics X Prize palkitsee sen, joka nopeimmin ja tehokkaimmin kartoittaa sadan satavuotiaan geeniperimät.

Suomelle säästöpossu?

Verohallinnon ylitarkastaja Johanna Kotipelto tunnistaa työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävän ryhmän mahdollisuudet tuottaa veroja Suomen kassaan, jos mikrotyön verotus olisi vaivatonta: Työ 2.0 vaatii uutta myös viranomaisilta.

Pelillisyyden ja virtuaalitalouksien kasvun vaikutuksesta kansantalouteen on kirjoittanut myös Edward Castronova. (Ruotsissa verottaja tulkitsi jo 2008, että virtuaalikaupasta voi verottaa.)

Tekoäly ja robotit moninkertaistamaan työn tuottavuus

Linturi peräänkuuluttaa Suomelle visiota siitä, minkälaisin keinoin kukin toimiala ja hallinnonala voisi kaksinkertaistaa henkilötyön tuottavuuden. Hänestä lähes jokaisen hallinnonalan ja toimialan tulisi saada aikaan pankkialan kaltainen radikaali uudistus.

Ei kuitenkaan pidä aliarvioida sitä voimaa, jolla ammattiliitot ja muut edunvalvontatahot voivat jarruttaa kehitystä. Tästä esimerkkinä Yhdysvalloissa kehitetty vedetön vessa, jota putkimiehet onnistuneesti jarruttivat (Wired: Pissing Match: Is the World Ready for the Waterless Urinal?)

Lainsäätäjä olkoon siis lobbareita kuunnellessaan valppaana sen suhteen, milloin yritetään suojella olemassaolevan työvoiman työllisyyttä tuottavuuden kustannuksella.

Oppivelvollisuusikä 60 vuoteen

Suomen pitäisi korottaa oppivelvollisuuden raja 60 ikävuoteen. Kun elinajanodote koko kasvaa, ja työelämän muutosvauhti kiihtyy, on työvoiman osaamisesta huolehtiminen kansallinen kilpailukykykysymys.

Internet-markkinointi alkaa mittaamisesta


Jos esiintyy internetmarkkinoinnin asiantuntijana ja löytyy internetmarkkinointi-hakusanalla Googlen kymmenen hakutuloksen kärjestä, tekee ainakin jotain oikein. Tästä lähtee liikkeelle Tuhat sanaa podcast-syötteessä juuri julkaistu Olli Kopakkalan haastattelu.

Nettimarkkinoinnista bloggaamisen lisäksi Kopakkala opiskelee Vaasan yliopistossa, myy tavaraa nettikaupassa (Superkauppa.fi), julkaisee juoruja (Juorut.com) ja virittelee startup-yritystä.

Kai Kuikkaniemi tutki median muutoksen suuntia

Pelien; pelaamisen ja pelillisyyden merkitys mediakäytössämme korostuu. Mediatuotannon, jakelun ja -kulutuksen arvoketjut muuttuvat niin, että median ammattilaisten on syytä varautua roolinsa muuttumiseen. Sosiaalinen media vertaissuositteluineen nousee ehkä tärkeimmäksi tavaksi löytää mediasisältöjä kulutettavakseen.

HIITin Tutkija Kai Kuikkaniemi pohti median tulevaisuutta Aalto-yliopiston Bit Bang -kurssilla.

Pages

Subscribe to RSS - Tuhat sanaa - podcast