You are here

Julkisesti organisaation arvojen vastaisesti toimiva organisaation jäsen on maineriski

Tags: 
Kategoriat: 

yksilon_ja_organisaation_arvot_2

Sosiaalisessa mediassa on helpoin toimia omalla nimellään, jos on henkilökohtaisesti samaa mieltä työnantajaorganisaationsa tavoitteista ja tarkoituksesta.

Organisaation jäsenen mahdollisesti organisaation arvoista eriävät arvot voivat olla voimavara, joka tuottaa aineksia sisäiseen kriittiseen keskusteluun. Arvoristiriidat tulevat näkyviin, jos yksilöllä on voimakas oma agenda. Organisaation jäsen, joka julkisesti toimii organisaation arvojen vastaisesti, muodostaa potentiaalisen maineriskin.

Lähde: Kuinka olla avoin - työelämän uudet viestintätaidot. Avoimuus työelämän viestinnän näkökulmasta. Yksilön ja organisaation arvot ja toimijuus.

Kommentit

Kuka tahansa (organisaation) jäsen, jolla on vahva ja näkyvä some-presenssi on maineriski. Vaikka arvot kohtaisivat, viestin vastaanotto voi ontua. Täysin oman mausteen antaa aiempi kirjoituksesi, jossa tietty kanta automaattisesti yhdistetäään tiettyyn organisaatioon tai agendaan: http://www.tuhatsanaa.net/onko_astroturfing_suomeksi_valeasiakaskokemus

Jos organisaatioviestintää halutaan tosissaan kehittää dialogiseksi, se tarkoittaa väistämättä yhtenäisen viestin vaatimuksesta luopumista. Robotti ei käy dialogia.

Yhtenäisen viestin vaatimus - eli että kuka tahansa kesken muiden puuhien havahdutettu organisaation jäsen antaisi täsmälleen saman vastauksen kysyttäessä jotain organisaatiosta? Sepä olisikin yhtiöviestinnän onnistumisen multihuipentuma. Vaan jos osaa omin sanoin viestin muotoilla, kuitenkin asian oikein esiin tuoden, eikö olisi kahta uskottavampaa se?